Trồng rau sạch không khó

Thứ 6, 13.05.2016 | 15:10:57
1,641 lượt xem

Trồng rau sạch không khó, nếu người trồng tuân thủ theo đúng quy trình.

Rau an toàn là rau được sản xuất với quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn, sản phẩm đến người tiêu dùng không gây độc hại. Biện pháp kỹ thuật gieo trồng thời vụ bao gồm: Làm đất tốt, bón phân hợp lý cân đối, dùng kỹ thuật. Sử dụng có hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật.

Trồng rau an toàn  là nguồn gốc giống phải rõ ràng, sạch bệnh.

Rau trồng đảm bảo nguyên tắc: Lượng thuốc bảo vệ thực vật thấp hơn mức cho phép, an toàn về hàm lượng nitơrat (NO3), an toàn về kim loại nặng, an toàn về vi sinh vật và ký sinh trùng gây bệnh cho người.

 Không trồng rau trên vùng đất ô nhiễm, không dùng phân tươi, nước giải tưới cho rau, không dùng nước bẩn tưới cho rau (nước thải từ nguồn gây ô nhiễm).

 

 

Rau an toàn khi trồng đảm bảo không dùng thuốc bảo vệ thực vật độ độc cao, thuốc cấm, thuốc hạn chế sử dụng, không dùng quá nhiều phân đạm bón cho rau.

Không dùng phân đạm trong vòng 10-15 ngày trước khi thu hoạch.

Dùng vòm khum để phòng bệnh cho rau, quả.

Làm cỏ bằng phương pháp thủ công.

Biện pháp bảo vệ thiên địch là nông dân hiểu biết về lợi ích của thiên địch, tập tính hoạt động của nhóm sử dụng các biện pháp kỹ thuật phát huy vai trò của thiên địch trên đồng ruộng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

 

Thường xuyên thăm vùng trồng rau, củ, quả để nắm được diễn biến sâu bệnh hại, sinh trưởng phát triển cây trồng làm cơ sở cho việc phân tích hệ sinh thái, đề xuất được biện pháp quản lý đồng ruộng hợp lý, hiệu quả nhất.

Niềm vui mùa thu hoạch.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...