Chống úng sau bão số 1

Thứ 5, 25/06/2015 | 16:10:47
712 lượt xem

Bão số 1 đổ bộ vào Thái Bình, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng của người dân nhưng gây ngập úng ở phạm vi rộng.

Trà  lúa xuân muộn được nông dân thu hoạch trên vùng nước mênh mông

Kéo lúa vào bờ

Trà lúa mùa sớm gần như mất trắng

Cây màu hè - hè thu bị ngập nước

Khơi thông các dòng chảy để tiêu nước

 


Vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước

PV

 

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...