Nào cùng nhau dập lửa!

Thứ 5, 11/06/2015 | 10:54:41
1,167 lượt xem

Sau mùa thu hoạch, đốt rơm rạ trở thành phổ biến. Nhưng cùng với nắng nóng, nó làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của nhân dân và chính người đốt rơm rạ. Các địa phương tại tỉnh Thái Bình vào cuộc.Lực lượng tiên phong dập lửa rơm rạ đốt là an ninh xã và dân phòng, nhân dân địa phương

Tàn dư sau đốt rơm rạ


Thu rơm rạ để phòng tránh người dân đốt rơm rạ ngoài đồng

Tuyên truyền không đốt rơm rạ

UBND tỉnh và các huyện, thành phố tại Thái Bình sẽ có hình thức xử phạt đích đáng với các trường hợp đốt rơm rạ hiện nay.

PV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...