Pháo đất

Thứ 5, 05/03/2015 | 17:07:11
1,666 lượt xem

Trong lễ hội Đền Trần ( Thái Bình), Hội thi pháo đất thu hút nhiều du khách thập phương bởi tính văn hóa cộng đồng và tạo không khí sôi nổi. Tương truyền trò chơi pháo đất chơi trong những ngày hội nhằm xua tan âm khí, dịch bệnh.

 Các đội cử 3 người chọn đất, khung dồn pháo

Nèn đất chặt để khi văng lên cao pháo nổ to

Chỉnh trang vành pháo gọn, mịn màng

 Mâm pháo nặng chừng 20 - 50 kg đất

Đo độ văng của pháo Nếu độ văng của pháo dài nhất, đẹp nhất thì được xem là đội thắng

PV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...