Nét mới của vụ xuân 2015

Thứ 3, 17/02/2015 | 11:03:00
1,841 lượt xem

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân các địa phương trong tỉnh Thái Bình đã tiến hành gieo sạ được gần 10.000 ha.

Làm đất nền bằng phẳng trước khi gieo sạ, gieo thẳng ( gieo vãi)

Làm luống để nước dễ thoát đảm bảo tưới dưỡng cho lúa hợp lý

        
Gieo sạ bằng máy Gieo thẳng bằng tay

 

Vụ xuân năm nay, Thái Bình mở rộng diện tích gieo sạ, gieo thẳng đạt từ 35 - 40% trong tổng diện tích gieo cấy 79.500 ha.

 Sau khi gieo thẳng, nông dân tiến hàng phun thuốc diệt cỏ, các biện pháp diệt chuột, lấy nước vừa đủ để tưới dưỡng lúa.

PV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...