Thành phố chỉnh trang đô thị đón Tết

Thứ 2, 16/02/2015 | 10:49:39
1,354 lượt xem

Năm 2014, Thành phố Thái Bình lên đô thị loại II trực thuộc tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Thành phố đang tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2013-2020. Những ngày Tết Ất Mùi đang đến rất gần, Thành phố chỉnh trang đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.


 Công nhân môi trường tiến hành cắm cờ trên các tuyến đường 

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam

 Các khẩu hiệu được treo thể hiện quyết tâm phát triển bền vững của Thành phố 

Hoa được trồng để tô điểm cho Thành phố 

Quét vôi cho cây 

Hoàn thiện vỉa hè 

Nhân viên ngành điện kiểm tra, lắp đặt hệ thống điện 

Một góc đường Lê Lợi

PV


 

 

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...