Sắc màu vụ đông trong ngày thu hoạch

Thứ 3, 13/01/2015 | 15:53:42
2,107 lượt xem

Đầu vụ đông năm 2014, một số diện tích cây màu bị thiệt hại do mưa nhưng số diện tích được thu hoạch tại Thái Bình được đánh giá đạt năng suất cao. Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh Thái Bình đã tập trung thu hoạch diện tích cây vụ đông ước đạt trên 28.000 ha chủ yếu ở các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Thái Thụy và Đông Hưng.

 

        
Thu hoạch khoai tây đầu vụ  

Cà chua bước vào thu hoạch

             
 Thu hoạch Đậu co ve cuối vụ  

Cà rốt  được nông dân ở các xã thuộc huyện Tiền Hải trồng đã bước vào thu hoạch

           
 Ngô ngọt đạt từ 2 - 2,5 triệu đồng/sào Thu hoạch ngô

 

          
  Các loại bí đã thu hoạch xong

PV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...