Rộn ràng chiến dịch thủy lợi Đông Xuân

Thứ 6, 05/12/2014 | 15:39:00
2,092 lượt xem

Để đảm bảo tốt cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2015, những ngày này các địa phương trong tỉnh đã tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện để xuống đồng làm thủy lợi vụ đông xuân.

 Huy động máy nạo vét các sông trục tưới tiêu nội đồng, khơi thông dòng chảy

Sửa chữa, xây mới các hạng mục cống tiêu, tu bổ kênh tưới, sông dẫn trạm bơm trên toàn hệ thống

 

 

Đắp bờ vùng bờ thửa, làm thủy lợi mặt ruộng

 

....Tiếp tục cứng hóa kênh mương

Dự kiến kết thúc chiến dịch thủy lợi đông xuân trước tháng 12- 2014

PV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...