Báo động tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông

Thứ 5, 27/11/2014 | 15:03:37
1,998 lượt xem

Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ đang trở nên phổ biến.

Dàn hàng ngang

Đi không đúng phần đường...

  

làn đường ...

 

Không đội mũ bảo hiểm

Phóng nhanh, vượt ẩu

Chỉ tính trong 01 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông thu gữ hàng trăm phương tiện của học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

PV


  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...