Bức tranh vụ động 2014 tại Thái Bình

Thứ 4, 05.11.2014 | 15:25:46
1,815 lượt xem

Tính đến đầu tháng 11, diện tích cây vụ đông của Thái Bình đã trồng gần 32.000 ha


 

Trong đó, ngô trồng được 7.030 ha

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...