Phóng sự ảnh: Nông dân các địa phương thu hoạch lúa xuân

Thứ 3, 17.06.2014 | 15:08:31
1,966 lượt xem

6 tháng đầu năm 2014, sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt trên 130.600ha (tăng hơn 8000 ha so với năm trước), giá trị sản xuất vụ Đông tăng gần 25%, năng xuất lúa vụ Xuân ước đạt 72,5tạ/ ha (tăng 1tạ/ha so với vụ Xuân năm 2013).

 

Năng xuất lúa vụ Xuân ước đạt 72,5tạ/ ha (tăng 1tạ/ha so với vụ Xuân năm 2013) 

Cơ giới hóa được đưa vào đồng ruộng

tạo thuận lợi cho người dân

Thóc được đóng thành bao ngay tại ruộng

Người dân chở thóc về

Cùng với đó, nông dân tiến hành làm đất gieo mạ mùa

Che phủ cho diện tích mạ đã gieo

PV

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...