Phát triển mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Thứ 6, 24/03/2023 | 00:00:00
62 lượt xem

Phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng hiện đang được áp dụng nhiều tại các địa phương, mang lại hiệu quả tích cực cho người khuyết tật. Thực tế, có đến 85% người khuyết tật được phục hồi chức năng bằng phương pháp này.

Phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đang được áp dụng nhiều tại các địa phương

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là phương pháp cán bộ y tế cơ sở, gia đình người khuyết tật được chuyển giao kỹ thuật phục hồi chức năng. Ưu điểm là kinh phí thấp nhưng chất lượng phục hồi chức năng cao vì đáp ứng nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Tại Thái Bình, hàng năm, có hơn 100 cán bộ, cộng tác viên y tế tại các xã, thị trấn được tập huấn về kỹ thuật này. Ngành y tế cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân biết cách chủ động phát hiện, phòng ngừa khuyết tật và những người khuyết tật được hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như các dịch vụ khác của cộng đồng.

Hà My

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...