Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Thứ 3, 14/03/2023 | 00:00:00
172 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, Sở Y tế Thái Bình thành lập 4 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng tại 31 bệnh viện, dựa theo các tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Các đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến từng khoa phòng của bệnh viện để giám sát việc thực hiện 83 tiêu chí chất lượng, đánh giá theo thang điểm Bộ Y tế quy định. Trong đó có nhiều tiêu chí hướng đến người bệnh như chỉ dẫn, đón tiếp, chăm sóc người bệnh; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; đảm bảo quyền, lợi ích của người bệnh. Các thành viên trong đoàn cũng phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Công tác kiểm tra còn tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực của bệnh viện để sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 trong mọi tình huống dịch có thể xảy ra. Việc ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và quản lý, vận hành bệnh viện cũng được đánh giá. 

Thông qua kết quả kiểm tra được công khai, các bệnh viện có cơ sở để nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.

Hà My 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...