Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Thứ 5, 14/07/2022 | 00:00:00
427 lượt xem

Sáng 14/7, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 tổ chức họp để lựa chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú chủ trì cuộc họp.

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Sau khi hội đồng cấp cơ sở trình 40 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, hội đồng cấp tỉnh đã tiến hành thẩm định. Kết quả, có 36 hồ sơ đủ tiêu chuẩn còn 4 hồ sơ thiếu tiêu chuẩn về thành tích khen thưởng.  

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: ngành y tế và các đơn vị liên quan phải rà soát lại việc lấy phiếu tín nhiệm tại cơ sở, tiếp tục hoàn thiện những hồ sơ được đề nghị xét tặng; quy trình bình xét phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Trước khi bỏ phiếu thống nhất danh sách, cần rà soát lại một số trường hợp hồ sơ chưa đủ tiêu chuẩn. Các hồ sơ có sáng kiến và giải pháp trong các lĩnh vực chuyên môn cần phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

                                                                                       Vũ Hương 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...