Phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư

Thứ 4, 13.01.2021 | 16:13:47
54 lượt xem

Nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Vì vậy, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ, nhân lực chất lượng cao, luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bệnh viện đa khoa Vũ Thư tập trung thực hiện.

Bệnh viện đa khoa Vũ Thư hiện có trên 50% cán bộ y tế là các y bác sĩ trẻ dưới 40 tuổi. Số bác sĩ đạt trình độ sau đại học như thạc sỹ, bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ Chuyên khoa II, chiếm hơn 30%. 

Ban Giám đốc Bệnh viện triển khai nhiều chiến lược thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực thông qua các hình thức đa dạng như: phân chia thu nhập tăng thêm theo trình độ, chất lượng, hiệu quả công việc, động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ làm tốt công việc, có cơ chế khuyến khích y bác sĩ phát huy tối đa năng lực và tinh thần trách nhiệm. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực trẻ tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, đã mang đến nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...