Sửa đổi văn bản trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và ATTP

Thứ 4, 13.01.2021 | 16:13:33
54 lượt xem

Sáng 12.1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai thông tư sửa đổi, bổ sung và bác bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Tại hội nghị, các đai biểu tập trung thảo về về các nội dung triển khai liên quan đến sửa đổi , bổ sung và bãi bỏ các văn bản trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm, lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đây là 2 nội dung quan trọng, trọng tâm được đề cập tại thông tư số 29 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  Theo đó, về quản lý thuốc Methadone được sửa đổi là uống thuốc Methadone trước sự có mặt của nhân viên y tế, trừ trường hợp được cơ sở y tế cấp thuốc methadone mang về sử dụng theo hướng dẫn. 

Đối với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được sửa đổi tiêu đề, cụ thể thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu phải được sản xuất ở cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chỉ định, thừa nhận hoặc cơ quan , tổ chức của nước khác được cơ quan quản lý nhà nước của nước sản xuất thừa nhận. 

Đặc biệt thông tư 29 của Bộ Y tế đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung về cơ sở sản xuất và trang thiết bị, cụ thể, trường hợp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền được sản xuất trong cùng dây chuyền phải có biện pháp kiểm soát phù hợp để phòng, tránh nguy cơ nhầm lẫn, nhiễm, nhiễm chéo. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...