Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định về phát triển y, dược cổ truyền

Thứ 6, 20/05/2016 | 09:28:49
803 lượt xem

Sáng ngày 20-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến “Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”. Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh dự họp.

Điểm cầu tại Thái Bình do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh dự họp.

5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2166 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, cả nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Thành lập được Cục quản lý y, dược cổ truyền; mạng lưới quản lý nhà nước về y dược cổ truyền được củng cố và hoàn thiện, đã có 49% Sở Y tế có cán bộ chuyên trách về y dược. Tỷ lệ người dân khám bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tăng trên 6% góp phần quan trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân; quản lý được chất lượng dược liệu trên thị trường….

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộc nhiều khó khăn, ngân sách và nguồn lực dành cho lĩnh vực này còn hạn chế; chưa có chính sách ưu tiên phát triển công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, các địa phương tham luận tìm giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra trong phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị: Các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền cần xây dựng kế hoạch đào tạo theo hướng chú trọng thực hành, "cầm tay chỉ việc" tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo; Cục Y dược cổ truyền cần phát huy tính năng động, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng dược liệu, thuốc dược liệu nhằm thương mại hóa các sản phẩm dược liệu, thuốc dược liệu, sản phẩm quốc gia về dược liệu. Bên cạnh đó, các tỉnh cần tiếp tục đầu tư hỗ trợ xây mới và nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền, phát triển mạng lưới y học cổ truyền tại tuyến cơ sở, phục vụ tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...