Tổng kết công tác điều trị bệnh nhân trầm cảm, động kinh tại cộng đồng

Thứ 5, 28/04/2016 | 16:06:45
1,071 lượt xem

Tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, Bệnh viện Tâm thần tổ chức hội nghị tổng kết công tác khám phát hiện, quản lý và điều trị bệnh nhân trầm cảm, động kinh tại cộng đồng.

Xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình hiện có 130 bệnh nhân được quản lý và điều trị trầm cảm, động kinh tại cộng đồng.

Xã Vũ Phúc là địa phương được chọn làm điểm thực hiện quản lý và điều trị bệnh nhân trầm cảm, động kinh tại cộng đồng. Toàn xã có 130 bệnh nhân, trong đó nữ giới chiếm trên 80%, chủ yếu ở nhóm tuổi 50 – 69 tuổi. Sau 7 tháng can thiệp bằng thuốc, số bệnh nhân ổn định là 112 người, hầu hết các bệnh nhân đều phục hồi sức khỏe về thể chất và tinh thần, yên tâm lao động sản xuất.

Hầu hết các bệnh nhân đều phục hồi sức khỏe về thể chất và tinh thần, yên tâm lao động sản xuất.

 Trong thời gian tới, Bệnh viện Tâm thần đề nghị Ban Quản lý Trung ương về điều trị bệnh nhân trầm cảm, động kinh tại cộng đồng tiếp tục duy trì mô hình điểm và cấp kinh phí để mở rộng việc thực hiện mô hình tại các địa phương khác trong tỉnh. Bệnh viện Tâm thần cũng tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tuyên truyền về bệnh trầm cảm và mô hình quản lý điều trị rối loạn trầm cảm tại cộng đồng.

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...