Báo cáo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế

Thứ 4, 17.06.2015 | 10:21:52
640 lượt xem

Sở Y tế tổ chức Hội nghị báo cáo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2015 và định hướng tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2016. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.


Đại biểu dự hội nghị

Năm 2015, số nhà thầu tham gia dự thầu, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trong tỉnh tăng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, minh bạch. Kết quả đấu thầu thuốc đáp ứng được cơ bản danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác chuyên môn, cung ứng biệt dược cùng hoạt chất đúng quy định, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc có giá cao trong điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế còn một số tồn tại, hạn chế. Năm 2016 việc lựa chọn nhà thầu được Ngành y tế quan tâm; bảo đảm chất lượng, giá thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, đúng quy định, các đơn vị từng bước chủ động được việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư cho nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế thực hiện đấu thầu tập trung. Sở Y tế căn cứ nhu cầu của các đơn vị thuộc ngành, xây dựng kế hoạch đầu thầu năm 2016 và sớm hoàn thành trong tháng 7/2015. Các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong thực hiện thủ tục, quy trình đấu thầu, vận dụng linh hoạt quy định, bảo đảm nhanh, nhiều danh mục và nhiều nhà thầu tham gia, lựa chọn thuốc tốt, hạn chế phát sinh sau đấu thầu,  cung ứng đủ thuốc kịp thời, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

                                                Phạm Ngọc

 

 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...