Báo cáo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế

Thứ 4, 17/06/2015 | 10:21:52
729 lượt xem

Sở Y tế tổ chức Hội nghị báo cáo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2015 và định hướng tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2016. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.


Đại biểu dự hội nghị

Năm 2015, số nhà thầu tham gia dự thầu, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trong tỉnh tăng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, minh bạch. Kết quả đấu thầu thuốc đáp ứng được cơ bản danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác chuyên môn, cung ứng biệt dược cùng hoạt chất đúng quy định, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc có giá cao trong điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế còn một số tồn tại, hạn chế. Năm 2016 việc lựa chọn nhà thầu được Ngành y tế quan tâm; bảo đảm chất lượng, giá thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, đúng quy định, các đơn vị từng bước chủ động được việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư cho nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế thực hiện đấu thầu tập trung. Sở Y tế căn cứ nhu cầu của các đơn vị thuộc ngành, xây dựng kế hoạch đầu thầu năm 2016 và sớm hoàn thành trong tháng 7/2015. Các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong thực hiện thủ tục, quy trình đấu thầu, vận dụng linh hoạt quy định, bảo đảm nhanh, nhiều danh mục và nhiều nhà thầu tham gia, lựa chọn thuốc tốt, hạn chế phát sinh sau đấu thầu,  cung ứng đủ thuốc kịp thời, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

                                                Phạm Ngọc

 

 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...