Thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Thứ 7, 31/01/2015 | 11:22:02
823 lượt xem

Để việc phòng chống tác hại của thuốc lá được sâu và rộng hơn, Ban chỉ đạo phòng chống hại thuốc lá tỉnh Thái Bình đã họp lên kế hoạch kiểm tra, giám sát thực thi luật cũng như truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2015.

Ban chỉ đạo phòng chống hại thuốc lá Thái Bình lên kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2015.

Ban chỉ đạo phòng chống hại thuốc lá tỉnh Thái Bình quyết định thành lập Tổ giám sát thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá gồm 15 thành viên là cán bộ của các Sở, ban, ngành.

Trong kế hoạch truyền thông chú trọng đến việc tuyên truyền các thông điệp tác hại và lợi ích của việc bỏ thuốc lá  nhằm tác động đến việc thay đổi hành vi của người hút thuốc lá, kế hoạch sẽ thực hiện từ 1-1- 2015 đến hết năm.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ tổ chức theo định kỳ và theo chuyên đề. Địa điểm là một số đơn vị y tế tuyến tỉnh, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bến xe Thái Bình, bến xe Hoàng Hà .

Thanh Giang

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...