Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ 4, 14/01/2015 | 11:40:35
1,123 lượt xem

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thái Bình  triển khai nhiệm vụ năm 2015

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có hơn 273.000 người cao tuổi, chiếm 14% dân số. Thời gian qua, công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi trong tỉnh được quan tâm. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng người cao tuổi luôn phát huy tính gương mẫu, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phong trào khuyến học, khuyến tài và nhiều phong trào khác của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thời gian tới, người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” gắn với cuộc vận động “ Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi” phát huy vai trò và vị thế người cao tuổi trong xã hội. 

 Ninh Thanh

 


 

 

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...