Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ 4, 14/01/2015 | 11:40:35
1,240 lượt xem

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thái Bình  triển khai nhiệm vụ năm 2015

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có hơn 273.000 người cao tuổi, chiếm 14% dân số. Thời gian qua, công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi trong tỉnh được quan tâm. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng người cao tuổi luôn phát huy tính gương mẫu, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phong trào khuyến học, khuyến tài và nhiều phong trào khác của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thời gian tới, người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” gắn với cuộc vận động “ Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi” phát huy vai trò và vị thế người cao tuổi trong xã hội. 

 Ninh Thanh

 


 

 

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...