Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giáo dục truyền thống cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024

Thứ 2, 19/02/2024 | 22:16:29
834 lượt xem

Sáng ngày 19/2, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà và Hội trường xã Liên Hiệp; Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giáo dục truyền thống cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024.

Huyện Hưng Hà Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giáo dục truyền thống cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024

Trong 2 ngày, hơn 600 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 của huyện Hưng Hà được tìm hiểu 5 chuyên đề bồi dưỡng nhận thức gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, Quân đội nhân dân Việt Nam; công an nhân dân; kỹ năng hoạt động xã hội. Tổ chức lễ dâng hương, hoạt động tập thể và tổng kết lớp học. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng…  Trên cơ sở đó, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội, công an, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

CTV  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...