Kết nối 272 điểm cầu nghiên cứu học tập quán triệt chuyên đề năm 2024

Thứ 6, 19/01/2024 | 00:00:00
476 lượt xem

Sáng ngày 19/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt” và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Các đồng chí : Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự tại điểm cầu trung tâm. Hội nghị được kết nối với 272 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 30.000 đại biểu tham dự. 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 - Điểm cầu chínhĐồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là những chuyên đề rất quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024. Trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo thường xuyên việc học tập chuyên đề năm 2024 theo hướng nêu cao tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị. 

Video: 11924BT_OTHANH1.mp4

 Chuyên đề năm 2024 có 2 phần chính: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; quá trình Đảng bộ tỉnh vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân vào thực tiễn của địa phương; những kinh nghiệm và những giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt trong thời gian tới. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản chuyên đề năm 2024. Tổ chức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện việc cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Cùng với các hội nghị quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên, chuyên đề năm 2024 cần được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đồng thời tăng cường phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được kết nối với 272 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 30.000 đại biểu tham dự

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe quán triệt triển khai kế hoạch học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024. Quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án./. 

 Hữu Phước 


  • Từ khóa
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chiều 11/4, đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...