Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực thi công vụ

Thứ 3, 20/06/2023 | 00:00:00
3,154 lượt xem

Sáng 20/6, đoàn giám sát số 755 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, thời gian quy định. Đến thời điểm giám sát có 7/15 chỉ tiêu đạt, 8/15 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên so với tiến độ mục tiêu Đại hội đề ra. Các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng trong khối đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lãnh đạo doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị bám sát các chủ trương, định hướng của TW và của tỉnh tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết ở một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, cấp ủy cơ sở không chuyên trách, thường xuyên biến động về nhân sự, việc kiểm tra, đôn đốc còn hạn chế nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát số 755 thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và sự chỉ đạo của cấp trên. Quán triệt và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực thi công vụ./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...