Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Thứ 5, 25/05/2023 | 00:00:00
2,977 lượt xem

Sáng 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng. Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quy định 16 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thông qua tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành về công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ sở giáo dục trong toàn ngành. Đồng thời củng cố, hệ thống hóa kiến thức về phòng chống tham nhũng, nhận thức và tư duy để các cán bộ, công chức trong toàn ngành tự tin hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...