400 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo Bác

Thứ 3, 28/03/2023 | 09:03:48
187 lượt xem

Ngày 26/3, Thành đoàn Thái Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững” cho học sinh THPT trên địa bàn.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 400 học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố. Các em được truyền đạt 2 nội dung chính của chuyên đề năm 2023: Phần 1 khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người. Phần 2 tập trung phân tích sâu những giá trị văn hóa, con người Thái Bình và việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người, góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. 


Qua lớp bồi dưỡng giúp các em học sinh thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, nhân lên niềm tự hào về văn hóa, con người Thái Bình và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

CTV Đài TTTH Thành phố

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...