118 tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 5, 09/03/2023 | 09:21:43
894 lượt xem

Sáng 08/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe một số sở, ngành báo cáo về xét và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể xếp thứ ba khối thi đua thuộc tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Hội nghị xét và đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể xếp thứ ba khối thi đua thuộc tỉnh

Đến nay, Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã thực hiện đầy đủ các bước quy trình và hoàn thiện việc thẩm định hồ sơ đối với các tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể xếp thứ ba cụm, khối thi đua thuộc tỉnh. Trong đó, có 14 tập thể đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 104 tập thể đủ điều kiện xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Còn lại 6 tập thể không đủ tiêu chuẩn đề nghị xét, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình phát biểu kết luận tại hội nghị

Sau khi các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất với danh sách các tập thể được đề nghị xét, khen thưởng. Đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu xây dựng chương trình làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên để triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, bổ khuyết hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm và triển khai sớm hơn. Các tiêu chí, điều kiện khen thưởng phải cụ thể hơn, nhất là khen thưởng đối với các doanh nghiệp để việc khen thưởng tạo động lực, thúc đẩy phong trào phát triển. Đồng thời, cụ thể hóa được tiêu chí, tiêu chuẩn để khi bình xét khen thưởng rõ ràng, khách quan, đúng người, đúng việc.Khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 của tỉnh là “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên”. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, quyết định việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, 5 năm, 2021-2025, đề nghị các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, góp phần cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh cũng bỏ phiếu thống nhất thông qua danh sách đối với 118 tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...