Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Thứ 4, 04/01/2023 | 00:00:00
778 lượt xem

Sáng ngày 4/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động thi đua yêu nước năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2022, vừa đi qua với nhiều cảm xúc và nhiều dấu mốc đáng nhớ, khó khăn, vận hội, thử thách thời cơ đan xen. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TW, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã phát huy sự đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh đạt 9,52%, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 11.500 tỷ đồng. Môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Tỉnh Thái Bình đã được nhiều nhà đầu tư trong và nước quan tâm tìm hiểu và đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế đồng thời đặt vấn đề nghiên cứu, đầu tư; tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2021. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 660 triệu USD. Các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối được triển khai, đồng bộ với sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, có nhiều cá nhân, tổ chức đạt giải thưởng cao có sự thu hút, lan tỏa. An sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. 

Nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”. "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình". 

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập. Đây là cơ sở để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng thời là động lực để Thái Bình tiếp tục bứt phá trong năm 2023.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...