Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng khối các cơ quan Đảng

Thứ 6, 09/12/2022 | 00:00:00
549 lượt xem

Chiều 9/12, 11 đơn vị Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2023.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2023

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh gồm 11 cơ quan với 44 phòng, ban trực thuộc và 289 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong năm qua, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Trung ương, Bộ, ban, ngành về công tác thi đua, khen thưởng, các nội dung giao ước thi đua của Khối. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thu hút cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham gia.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung đăng ký, cam kết thực hiện của từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Cao Biền

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...