Tiền Hải xây dựng hàng trăm mô hình dân vận khéo

Thứ 5, 22/09/2022 | 00:00:00
186 lượt xem

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Tiền Hải triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mô hình những người nông dân làm kinh tế giỏi tại xã Nam Phú

Tùy tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, tính cấp thiết của từng lĩnh vực, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phong trào, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn huyện xây dựng hàng trăm mô hình thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Mô hình camera an ninh đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Trên lĩnh vực kinh tế, các xã, thị trấn tập trung xây dựng các mô hình tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình “Dân vận khéo” tại Tiền Hải góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương

Tiêu biểu như mô hình nuôi hầu nước lợ của 13 hộ gia đình trên khoảng 6km sông Cầu 1, xã Nam Phú. Mỗi năm thu hoạch 800 tấn hầu, trừ chi phí sản xuất thu lãi từ 6-7 tỷ đồng; hay mô hình Camera an ninh trật tự của xã Nam Hưng, xã An Ninh, với tổng mức đầu tư hàng trăm triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Duy Huy

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...