43 tập thể, cá nhân sẽ được khen thưởng cấp Nhà nước và 95 tập thể, cá nhân khen thưởng cấp tỉnh

Thứ 5, 22/09/2022 | 00:00:00
447 lượt xem

Sáng 22/9, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình tổ chức phiên họp lần thứ hai đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2022; thảo luận thông qua danh sách và xin ý kiến đề nghị Trung ương và tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Bình họp đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2022; thảo luận thông qua danh sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

9 tháng đầu năm, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, phát động nhiều phong trào thi đua trong phát triển KTXH như: xây dựng NTM, thi đua phát triển kinh tế giỏi, các phong trào thi đua trong ngành, lĩnh vực như: giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng,… Các phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

9 tháng đầu năm đã tham mưu, khen thưởng cấp nhà nước cho 167 tập thể, cá nhân; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho trên 1.860 tập thể, cá nhân. 

Cũng tại phiên họp, Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài tỉnh Thái Bình; Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022 và đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu kết luận

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng. Đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo cũng như bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đi vào thực chất, phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, tránh tình trạng cào bằng, không đúng người, không đúng đối tượng. Tăng cường ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và áp dụng chuyển đổi số. Đồng chí lưu ý khi làm công tác thi đua, khen thưởng tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu, phải tích cực ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong hoạt động thi đua, khen thưởng.

 Với những đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh  thống nhất tỷ lệ khống chế phần trăm đối với khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng rà soát, đánh giá đưa ra đề xuất tỷ lệ phần trăm khen thưởng hợp lý để thực hiện. Nhất trí đối với những ngành, địa phương có số lượng cán bộ, công chức, viên chức đông thì phải có hướng dẫn đặc thù. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng thống nhất với đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài tỉnh Thái Bình. Đồng thời lưu ý một số nội dung về thành phần, cơ quan phụ trách, chức năng nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng. Đồng chí cũng nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022 và đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến với các cá nhân. Dừng xét đợt này với các trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành bỏ phiếu kín, biểu quyết, thống nhất thông qua danh sách 138 tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022. Trong đó, khen thưởng cấp Nhà nước 43 tập thể, cá nhân và khen thưởng cấp tỉnh là 95 tập thể, cá nhân./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...