Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thứ 2, 01/08/2022 | 00:00:00
415 lượt xem

Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang Ngành Tuyên giáo của Đảng, những năm qua, đội ngũ cán bộ Ngành Tuyên giáo Thái Bình từ tỉnh đến cơ sở chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương. 

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thái Bình luôn phát huy vai trò, trách nhiệm

Nhờ chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thái Bình luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tận tụy trong công tác; rèn luyện, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.  


Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thái Bình: "việc tuyên truyền thông qua các chương trình hội nghị, chương trình sinh hoạt chi đoàn thì đoàn thanh niên công an tỉnh luôn luôn cố gắng để có những biện pháp hình thức và cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình công nghệ thông tin 4.0 như hiện nay " 


Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp luôn tích cực trau dồi, nâng cao kiến thức

Với phương châm “Tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp luôn tích cực trau dồi, nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; bám sát thực tiễn, biến khó khăn thành lợi thế, bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ mới. 


Ông Dương Văn Lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình: "rõ nhất trong việc phòng chống covid thời gian qua để kịp thời thông tin từ trên xuống thì Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã kết nối đường truyền trực tuyến từ trung ương đến tỉnh và đến các xã để mà lan truyền rất nhanh những Nghị quyết Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh tới cơ sở "

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện các lĩnh vực của ngành, những năm qua, các cấp ủy cũng chú trọng củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Ông Lưu Huyền Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư: "Đội ngũ báo cáo viên của huyện chúng tôi hiện nay là trình độ rất tốt các đồng chí đều là những người trách nhiệm, tâm huyết và nhiệt tình đặc biệt chúng tôi thường xuyên trau dồi kiến thức cho các đồng chí… "Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. 


Ông Dương Văn Lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình: "Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo nhất là thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhanh chóng chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân "

Ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Trên lĩnh vực khoa giáo, ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách trên lĩnh vực khoa giáo. Nhiều nội dung quan trọng được triển khai hiệu quả như hoạt động khoa học - công nghệ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; giải quyết việc làm, dạy nghề cho người lao động, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...