Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 6, 22/10/2021 | 00:00:00
836 lượt xem

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, Sở Công thương Thái Bình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 300 đại biểu, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp.

             Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đại biểu, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp

Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung luật phòng chống tham nhũng hiện hành; các quy định mới về hành vi tham nhũng, phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và đơn vị trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ; quyền nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng chống tham nhũng. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Vũ Hương

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...