Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Thứ 3, 19.01.2021 | 15:32:57
187 lượt xem

Sáng 19/1/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021 – 2030; tổng kết đề án bồi dưỡng cho cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; tổng kết đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện giai đoạn 2013 – 2020. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của các bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã đi vào nền nếp. Thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và lao động. 

Tính đến hết năm 2020, có trên 63% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương. Về đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020, đã bồi dưỡng cho hơn 14.000 cán bộ, công chức trẻ thuộc 42 tỉnh. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, địa phương tại hội nghị, tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2021 – 2025. Các ngành, địa phương nghiên cứu quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi, lưu ý cách làm mới, huy động nhiều nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội.

Cao Biền


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...