Công đoàn thành phố Thái Bình hướng về cơ sở

Thứ 6, 15.01.2021 | 10:41:52
67 lượt xem

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid19, song Liên đoàn lao động thành phố Thái Bình luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn lao động tỉnh và Thành ủy. Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở.

Trong năm 2020, Liên đoàn lao động Thành phố đã trao 150 xuất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 75 triệu đồng. Cấp trợ cấp 431 xuất quà cho cán bộ, công nhân viên chức lao động và cháu con của cán bộ, công nhân viên chức lao động bị tàn tật, nhiễm Dioxin với số tiền gần 130 triệu đồng. Thăm hỏi đoàn viên nhân các dịp lễ, tết, hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn do dịch covid19, xây nhà mái ấm công đoàn… với số tiền hàng trăm triệu đồng.

 Bên cạnh đó, công đoàn thành phố còn tham gia các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt nhiều giải nhất, nhì ba của hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Trong năm 2020, Liên đoàn lao động Thành phố đã phát triển được 5 công đoàn cơ sở, kết nạp thêm gần 100 đoàn viên tại doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn.

Năm 2021, công đoàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...