Phát huy vai trò thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thứ 3, 12.01.2021 | 16:24:31
271 lượt xem

“Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” là chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 được Tỉnh đoàn Thái Bình phát động đến toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên trong Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, công tác Đoàn hội cần phối hợp với hệ thống chính trị triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế. 

Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, ổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. 

Tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên. 

Đẩy mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong các khu vực nông thôn, trong các doanh nghiệp, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh đến từng chi đoàn cơ sở. Đẩy mạnh việc giáo dục cho đoàn viên thanh niên về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương đất nước...Bồi dưỡng năng lực, trình độ cho cán bộ đoàn thông qua những phong trào thực tế. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...