Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Thứ 6, 08.01.2021 | 08:56:44
74 lượt xem

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng năm 2021 do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức vào sáng 08/01/2021.

Theo đó, tập trung  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân; nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nâng cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” , năm 2020, các cấp hội Cựu chiến binh hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ đề ra. 

Cựu chiến binh toàn tỉnh hiến gần 4.000 m2 đất, góp trên 7.100 ngày công, ủng hộ tiền và vật liệu xây dựng  với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Duy trì hoạt động 454 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý với gần 13.000 khách hàng hội viên. Tổng dư nợ trên 434 tỷ đồng. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...