155 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ 6, 18/09/2020 | 00:00:00
377 lượt xem

Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động. Sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá III năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 155 học viên ưu tú của Đảng bộ Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP chi nhánh Thái Bình và các học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng. 

Theo chương trình của Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng. 

Trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...