Tọa đàm “Thái Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ 5, 12/05/2016 | 09:38:54
950 lượt xem

Sáng ngày 12-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Tọa đàm “Thái Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Viện Trưởng Viện Xây dựng Đảng ( Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ). Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại chương trình tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo chương trình tọa đàm, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã khái quát một số kết quả mà Thái Bình đạt được trong 5 năm qua, về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề để các đại biểu nghiên cứu, thực hiện như: Đổi mới, gắn kết chặt chẽ hơn việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, địa phương, đơn vị; chú trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả việc học tập và làm theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện…và một số nội dung khác.

Đại biểu dự tọa đàm “Thái Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo đề dẫn tọa đàm, trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một yêu cầu, nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài của Cách mạng Việt Nam nói chung, của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói riêng; đây không chỉ là bổn phận, trách nhiệm, công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị mà còn thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Qua đó, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho phù hợp.

Trên cơ sở đó, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Công an tỉnh, Báo Thái Bình, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà…và một số địa phương, đơn vị đã trình bày tham luận của mình. Nội dung các tham luận tập trung vào các vấn đề như: Việc gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị mình hiện nay như thế nào?  Về nói đi đôi với làm; chống chủ nghĩa cá nhân; về thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; về đại đoàn kết trong nội bộ Đảng cũng như đại đoàn kết toàn dân; về phẩm chất đạo đức cách mạng; năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Viện Trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên -Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những chia sẻ, bài học hay, cách làm hiệu quả, khoa học và đóng góp của các tham luận, các đại biểu. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành những tiêu chí phù hợp, sát với từng ngành, lĩnh vực đồng thời xây dựng tiêu chí đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, tránh chạy theo  thành tích. Những đơn vị đã xây dựng chương trình nhưng chưa phù hợp cần xây dựng lại cho đúng với thực tế, tránh phô trương, hình thức, kém hiệu quả; tăng cường tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, nhất là những vấn đề bức xúc trong dư luận để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan dân cử trong việc giám sát cán bộ, công chức.

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...