Huyện ủy Đông Hưng tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thứ 3, 16/12/2014 | 17:34:59
1,329 lượt xem

Ngày 16-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2014.

Nhận định rõ thuận lợi, khó khăn trong năm 2014, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã nắm bắt thời cơ, vận dụng sáng tạo các cơ chế chính sách; đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng nông thôn mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy tính chủ động sáng tạo của các tổ chức, cá nhân.

Tại Hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã khách quan đánh những kết quả đã đạt được và nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2015.

PV


 

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...