Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình

Thứ 6, 17/03/2023 | 00:00:00
661 lượt xem

Sáng 17/3, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận TW làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh Thái Bình để chuẩn bị nội dung phục vụ xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận TW chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn nổi bật, những điểm nghẽn, vướng mắc, vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa qua thực tiễn địa phương. Các mô hình, điển hình, những kinh nghiệm mới, cách làm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương. Đánh giá, dự báo tình hình giai đoạn tới, các yếu tố tác động đến chiến lược phát triển chung, những yêu cầu mới đặt ra về thực hiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất những quan điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, kiến nghị phù hợp về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã thông tin và làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bằng các kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả rất cụ thể từ xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, đến phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng khu kinh tế đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh về những khát vọng và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đột phá và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận TW phát biểu tại hội nghị

Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận TW cho rằng: Kết quả đạt được của tỉnh rất hữu ích đối với đoàn khảo sát, nhất là những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hay những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị có liên quan đến cơ chế, chính sách. Quy hoạch, cơ sở hạ tầng hay việc phân cấp, phân quyền, mối quan hệ kinh tế giữa địa phương, TW và các địa phương trong khu vực. 

Thay mặt đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận TW ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, trên cơ sở đó xem xét tổng hợp báo cáo TW có những định hướng, chính sách trong thời gian tới./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...