Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính-Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Thái Bình đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thứ 2, 13/12/2021 | 00:00:00
848 lượt xem

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực để từng đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính-Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Thái Bình.

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính-Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Theo đó, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua của đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của  toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động. Tiến hành kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong  khối; rà soát các chỉ tiêu đăng ký thi đua của đơn vị và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả.  

Thông qua các phong trào thi đua, trong năm 2021, các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 57.112 tỷ đồng, tăng 6,68% so với năm trước, đứng thứ 14 toàn quốc. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 20.115 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thuộc tốp đầu trong cả nước. 

Khối thi đua thống nhất đề nghị đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính Phủ; 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 đơn vị được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...