Thành lập cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 20.01.2021 | 00:00:00
1,523 lượt xem

Chiều 20/01/2021, Công an tỉnh Thái Bình công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình. Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ công bố.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình (PX06) là đơn vị tương đương cấp phòng, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh giao. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào nề nếp. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Cần nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để tham mưu cho cấp trên kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện tốt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; kiên quyết không nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng phong cách, tác phong người cán bộ kiểm tra bản lĩnh, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả.

Thanh Phú

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...