Hướng tới Đại hội 13 của Đảng với niềm tin tuyệt đối

Thứ 3, 19.01.2021 | 00:00:00
865 lượt xem

Cùng với cả nước, những này này, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Bình đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Với nhiểu điểm đổi mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội của BCH khóa 12 công phu, chu đáo, chặt chẽ và được nhân dân tin tưởng tuyệt đối.

Ông Trần Việt Hùng - Xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải: 

"Nhân dân cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt công tác chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng, Đại hội lần này sẽ thực sự đổi mới, nghiên cứu quyết tâm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn".


Với tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá. Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải:

"Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta với mọi khó khăn, thách thức, nhất là lực lượng ban lãnh đạo đủ tầm để lãnh đạo đất nước ta ngày càng vững manh".


Văn kiện trọng tâm của Đại hội sắp tới đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, kết cấu chặt chẽ, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ông Nguyễn Quang Tân - Xã Vân Trường, huyện Tiền Hải: 

"Chúng tôi thấy năm nay chuẩn bị Đại hội rất chu đáo, chặt chẽ các bước, quy trình, văn kiện triển khai xuống tất cả các chi bộ. Chúng tôi kì vọng Đại hội rất thành công".


Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cử tri, nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong 5 năm tới.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...