Hơn 400 loại sản phẩm trưng bày tại sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình

Thứ 4, 29/03/2023 | 00:00:00
406 lượt xem

Sau khi được cải tạo, nâng cấp, hiện nay sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình đã và đang phát huy vai trò là bà đỡ quan trọng trong phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp. Đây là mô hình sàn giao dịch công nghệ và thiết bị đầu tiên trên toàn quốc có gắn với sản phẩm Khoa học và Công nghệ, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Hơn 400 loại sản phẩm trưng bày tại sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình

Mô hình hoạt động của sàn gồm 2 hình thức là sàn trực tiếp (sàn thực) và sàn trực tuyến (sàn ảo). Đến nay có hơn 40 tổ chức, đơn vị có sản phẩm trưng bày tại sàn với hơn 400 loại sản phẩm. Đây là các sản phẩm có uy tín, chất lượng cao, dễ bảo quản, phù hợp cho việc giới thiệu, trưng bày và giao dịch tại sàn. Từ khi khai trương đến nay, đã có hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, giao dịch và mua sắm. 

Sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh đăng ký trưng bày, giới thiệu, giao dịch tại Sàn

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh đăng ký trưng bày, giới thiệu, giao dịch tại Sàn. Đồng thời đẩy mạnh liên kết với các sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trên toàn quốc và của Bộ Khoa học và Công nghệ mở rộng thị trường tiêu thụ, giới thiệu các sản phẩm.

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...