Ký kết chương trình phối hợp lực lượng đấu tranh trên không gian mạng

Thứ 3, 31.08.2021 | 00:00:00
254 lượt xem

Để huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025

Theo đó, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên cùng tham gia tương tác trên các trang nhóm của liên ngành. Các trang này tập trung đăng tải những hình ảnh, những bài viết đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, phản ánh các hoạt động của ngành, các gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, chia sẻ, bình luận các hình ảnh, bài viết tích cực trên các trang của hai lực lượng. 

Khi có những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch diễn ra trên không gian mạng trong phạm vi hoạt động và nhiệm vụ chức năng của liên ngành, hai bên chủ động trao đổi, xử lý thông tin kịp thời, đúng định hướng và đảm bảo các quy định của pháp luật. 

Thu Trang

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...