Đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin

Thứ 3, 23.02.2021 | 16:18:34
493 lượt xem

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ sẽ thực hiện đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước; phối hợp với Bộ, Ngành địa phương đào tạo thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin. 

Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai các nhóm nhiệm vụ khác như: đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin theo nhiều hình thức cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin; xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin…

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...