Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình phiên bản 2.0

Thứ 5, 19.11.2020 | 17:28:31
242 lượt xem

Chiều ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình, phiên bản 1.0 và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 2.0.

Hội nghị báo cáo kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình, phiên bản 1.0 và kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, sớm hoàn thiện dự thảo đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình

Trong đó, tham mưu các công việc cần triển khai trong từng năm, từng dự án thành phần, xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung của đề án. Yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện từng dự án thuộc phạm vi quản lý, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung. Ngoài ra, phải kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

Cũng trong chiều nay, sau khi nghe báo cáo phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Công thương cần đánh giá, tính toán kỹ các vấn đề như giao thông, tài nguyên môi trường, tình hình sản xuất kinh doanh, số thu nộp ngân sách và vấn đề an ninh trật tự khi phát triển thêm các cụm công nghiệp. Ngoài ra, cần xem xét lại các quy hoạch vùng huyện, nên có thêm định hướng để các địa phương tham gia về thu hút đầu tư trong từng giai đoạn.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...