Tập huấn quản trị và biên tập Cổng thông tin ứng dụng du lịch thông minh

Thứ 4, 04.11.2020 | 10:26:19
206 lượt xem

Sáng nay (04/11), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn quản trị và biên tập Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái Bình.

Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái Bình là một trong những bước đi cụ thể trong lộ trình số hóa và kinh doanh dịch vụ nội dung số trên các nền tảng công nghệ thông minh. Việc tập huấn quản trị và biên tập cổng thông tin ứng dụng du lịch thông minh giúp cho đội ngũ làm biên tập, tổ quản trị và cộng tác viên nắm được các kỹ năng về viết và biên tập tin, bài; quy trình đăng tin bài và các thông tin liên quan đến du lịch cũng như cách tạo lập tài khoản và cách thức quản lý tài khoản trên cổng thông tin.

 Qua đó nhằm truyền tải thông tin đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh đất và người Thái Bình, đồng thời đây cũng là kênh hữu ích để xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của khách du lịch đến các cơ quan có thẩm quyền về du lịch.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...