Tăng thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử

Thứ 5, 27.08.2020 | 09:42:07
333 lượt xem

Để phát triển các loại hình thương mại và dịch vụ thương mại trên địa bàn thủ đô, trọng tâm là phát triển thương mại điện tử, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử. 

Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, đến năm 2025, 80% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến. 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động. 90% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng…/.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...